Privatumo politika

UAB „DOJUS agro“ gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

 • apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
 • išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 • spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 • gavus jūsų sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

Asmens duomenų tvarkymą elektroninėje parduotuvėje VEJUTECHNIKA.LTapibrėžia šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

 

 1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės VEJUTECHNIKA.LToperatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „DOJUS agro“, kodas110360528, buveinė Vilnius, Palangos g. 2-32, duomenys kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre; elektroninio pašto adresas – info@dojusagro.lt.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, emancipuotas, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, nepilnametis nuo 14 iki 18 m. amžiaus, turėdamas tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskurus tuos atvejus, kai jis savarankiškai disponuoja savo pajamomis, arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių elektroninėje parduotuvėje VEJUTECHNIKA.LT.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

 

 1. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@dojusagro.ltarba paskambindamas numeriu(8-37) 750 260.Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti Pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą elektroninėje parduotuvėje, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais). Pardavėjosiunčiamuosenaujienlaiškiuose kliento nurodytu el. paštu yra sudaryta galimybė naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas „atsisakyti“, kurį paspaudus klientas daugiau nebegauna naujienlaiškio).

3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekes, prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.5. Asmens duomenys Duomenų valdytojotvarkomi, naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

 

 1. Informacijos pateikimas ir perdavimas

4.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@dojusagro.ltarba raštu kontaktuose nurodytu adresu.

4.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

 

 1. Slapukai (angl. cookies)

5.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš elektroninės parduotuvės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios elektroninės parduotuvės funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių keitimas

6.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Asmens duomenų tvarkymo taisyklesapie tai pranešdamas elektroninėje parduotuvėje VEJUTECHNIKA.LT.

6.2. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda elektroninėje parduotuvėje.

6.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisykliųredakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

6.4. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės.LT teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija.

 

Iškilus klausimams kreipkitės el. paštu info@dojusagro.ltar telefonu (8-37) 750 260.