Garantijos ir grąžinimas

Prekės grąžinamos ar keičiamos Pirkėjo rašytiniu prašymu prekės pirkimo vietoje ar kitoje Pardavėjo nurodytoje Pirkėjui patogioje vietoje.

 

Gražinama/ keičiama Prekė turi atitikti žemiau nurodytas sąlygas:

  • grąžinama/ keičiama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė turi būti nesugadinta;
  • prekė turi būti nenaudota, nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės bei nepraradus prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės ir pan.);
  • grąžinama/ keičiama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjui pristatyta.

 

Pirkėjas el. paštuinfo@dojusagro.ltarba raštu kontaktuose nurodytu adresu, pateikia Pirkėjui rašytinį prašymą, kuriame nurodo vardą ir pavardę, užsakymo Nr., prekės pavadinimą ir kainą, sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti grąžinti pinigai. ir priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo, ir vieną iš LR CK 6.362 str. (jeigu nusipirkta tinkamos kokybės prekė) ar 6.363 str. 7 d. (jeigu nusipirkta netinkamos kokybės prekė) nurodytų reikalavimų.

 

Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas (sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita) (toliau – prekės pirkimo–pardavimo dokumentas).

 

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1778; TAR, 2014-07-28, Nr. 2014-10565) negrąžinamos ir neįkeičiamos žemiau nurodytos tinkamos kokybės prekės:

  • mašinos ir mechaniniai įrenginiai (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401–8487);
  • elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548).

Kodus pagal kombinuotąją nomenklatūrą rasite ČIA.